B92 studija slučaja

Veb-sajt B92.net postoji već više od 20 godina, jedan je od najposećenijih i najuticajnijih sajtova u Srbiji i regionu. Tokom svog dugogodišnjeg prisustva na tržištu, B92.net beleži stalni rast posete i prihoda, razvija nove vrste sadržaja, poslovne modele i platforme, u čemu neretko čini pionirske korake na domaćem i regionalnom tržištu.

Ciljevi

 • Unapređivanje i objedinjavanje
  postojećeg hosting sistema
 • Sistem mora biti visoko
  dostupan i skalabilan
 • Svi podaci moraju biti
  maksimalno zaštićeni, a celo
  okruženje izolovano i
  bezbedno
 • Neophodno je izvršiti
  inteligentnu distribuciju
  saobraćaja korišćenjem
  servera koji se nalaze na
  različitim lokacijama
  (geolokacijsko balansiranje)
 • Fleksibilnost u pogledu
  korišćenja infrastrukture i
  optimizacija IT troškova 
 • Identifikacija potencijalnih
  uskih grla sistema njihova
  eliminacija

Pristup

 • Stručni timovi obe kompanije
  definisali su sve tehničke i
  poslovne potrebe i uradili
  analizu troškova
 • Predloženo je optimalno
  rešenje za specifične izazove
  ove medijske kuće:
  Mainstream Fully Managed
  Web Hosting 
  i cloud
  tehnologija
 • Segmentacija trenutnih
  potreba i postojećih planova
  na osnovu kojih može da se
  odradi dimenzionisanje
  sistema
 • Efikasna migracija sistema
  (
  obavlja se u zero downtime
  režimu, bez gubitka podataka,
  odnosno bez smanjenja
  dostupnosti)
 • Preuzimanje odgovornosti za
  funkcionisanje i dostupnost
  samog servisa u okviru
  dogovorenog SLA 

Rezultati

 • Unapređena infrastruktura
  omogućila je sigurnost i
  bezbedno čuvanje podataka
  (cloud 
  tehnologija omogućuje
  čuvanje podataka offsitete su
  oni dostupni i u slučaju IT
  katastrofe)
 • Uspostavljen je dugogodišnji
  partnerski odnos, u kojem je
  tim kompanije Mainstream
  prepoznat kao tim stručnjaka
  od poverenja koji učestvuje u
  svim fazama planiranja
  povećanja kapaciteta
 • Visokodostupna DNS
  infrastruktura omogućava da
  se 
  sajtu priđe sa najbliže
  lokaciječime je postignuto
  geolokacijsko balansiranje
 • Eksternalizacijomobe
  medijske kuće stekle su
  mogućnost da svoje
  angažovane resurse usmere
  na dalji razvoj sajta i
  unapređivanje sadržaja za
  posetioce

B92 je osnovan 1989. godine kao omladinska radio stanica koja je program emitovala u Beogradu, a od tada je izrastao u kompaniju koja obuhvata nacionalnu radijsku i nacionalnu televizijsku stanicu, regionalni veb-sajt.

B92 logo on background

Početak saradnje sa B92

2012. godine, B92 proglašen je najboljom TV stanicom, medijskim sajtom i radio stanicom, prema anketi magazina “Status”. U tom trenutku, sajt B92 beležio je ogroman broj poseta, što je zahtevalo unapređivanje postojećeg hosting sistema.

Kako bismo bili sasvim sigurni u rešenje koje nudimo, najpre smo sagledali specifične poslovne i tehničke potrebe klijenta, uzeli u obzir širi kontekst, a potom izvršili prioritetizaciju posla i analizu troškova. Uvek klijentima predlažemo nekoliko opcija ili kombinovanih rešenja.

U slučaju B92 sajta, u pitanju je bilo veoma dimanično okruženje koje se menja i unapređuje. Kao zajednički prioritet, definisali smo kvalitetnu i transparentnu komunikaciju i otvorenu saradnju različitih biznis sektora. Usluga koju je Mainstream ponudio kao najbolje rešenje je Fully Managed Web Hosting.

IT izazovi i specifični zahtevi B92

Priroda poseta sajtu i vrsta sadržaja koji se plasira posetiocima odredili su tačan tip tehničkog rešenja za B92.

U trenutku otpočinjanja saradnje, B92 se samostalno brinuo o hostingu, a glavni data centar nalazio se u inostranstvu. S obzirom na visok broj poseta i brz rast brenda, doneta je odluka o eksternalizaciji jednog dela IT operacija: hosting sajta će biti objedinjen, unapređen i u potpunosti poveren kompaniji Mainstream.

Na ovaj način, medijska kuća B92 stekla je mogućnost da svoje angažovane resurse usmeri na dalji razvoj sajta i sa više posvećenosti radi na unapređivanju sadržaja za posetioce.

Zahtevi medijske kuće B92 bili su sledeći:

 • Sistem mora biti visoko dostupan i skalabilan
  Sistem mora biti visoko dostupan (downtime se ne toleriše) i skalabilan (horizontalna skalabilnost), kako bi se osigurao neometan protok velikog broja podataka. Neophodno je da postoji mogućnost dinamičkog dodavanja resursa u odnosu na to kakve su trenutne potrebe.
 • Jasno definisan transfer odgovornosti
  U skladu sa odlukom o eksternalizaciji, Mainstream, kao partner od poverenja, preuzima potpunu odgovornost za dostupnost i sigurnost IT sistema. Posebno skrojen SLA ugovor (Service Level Agreement) definiše tačne usluge, sistem izveštavanja, ograničenja, procedure, odgovornosti i nivo uključenosti kompanije Mainstream u procese.
 • Geolokacijsko balansiranje
  Zbog visokog broja poseta, neophodno je izvršiti inteligentnu distribuciju saobraćaja korišćenjem servera koji se nalaze na različitim lokacijama (global site load balancing).
 • Zaštićeni i bezbedni podaci
  Svi podaci moraju biti maksimalno zaštićeni i dostupni za oporavak sa bilo koje lokacije u slučaju bilo koje vrste IT katastrofe.

Mainstream Fully Managed Web Hosting i cloud tehnologija kao idealno rešenje

Uzevši u obzir da je svaki sajt živi sistem koji evoluira, neophodno je da sa sistemske strane postoji podrška za pokretanje novih feature-a. Infrastruktura mora biti kvalitetna kako bi se ispratile sve željene promene, uz minimalno trošenje resursa.

Nakon revidiranja svih zahteva koje je medijska kuća B92 definisala, zaključili smo da bi idealno rešenje bilo Mainstream Fully Managed Web Hostinga i cloud tehnologija.

Ova usluga podrazumeva implementaciju infrastrukture i stoprocentno održavanje hostovanog veb-sajta, kao i stalnu dostupnost našeg stručnog tima za konsultacije u vezi sa budućim unapređivanjem sistema.

Sajt B92 oslanjao se na LAMP hosting i za njega smo imali rešenje za balansiranje zahteva ka MySQL bazama, gde se koristio set proksiranja i balansiranja.

Ovaj sistem koristio je visokodostupnu DNS infrastrukturu koja omogućava da se sajtu priđe sa najbliže lokacije, čime je postignuto geolokacijsko balansiranje. Pored toga, naše rešenje pruža zaštitu od cyber napada, omogućuje optimizaciju IT troškova, uz garanciju uptime-a do 99,99%.

Ovim su svi zahtevi klijenta u potpunosti ispunjeni.

Proces implementacije rešenja

Naša metodologija podrazumeva više različitih faza, dok ceo proces implementacije rešenja traje od nekoliko nedelja do par meseci. U konkretnom slučaju saradnje sa B92 projekat je obuhvatao sledeće faze:

 • Segmentacija trenutnih potreba, arhitektura sistema, planova na osnovu kojih može da se odradi dimenzionisanje sistema
 • Podizanje sistema na Mainstream infrastrukturi i njegovo testiranje
 • Identifikacija potencijalnih uskih grla sistema i njihova eliminacija
 • Migracija sistema (obavlja se u zero downtime režimu, bez gubitka podataka, odnosno smanjenja dostupnosti)
 • Monitoring i podrška (24/7)

U komunikaciji sa klijentima, Mainstream stručni tim uvek daje preporuku za najbolje prakse, kao i sugestije za optimizaciju postojećih segmenata veb-sajta kako bi se uvrstili novi feature-i.

Efikasnost rešenja za specifične slučajeve B92

Sajt B92 ima direktne koristi od cloud tehnologije koja počiva na pay-as-you-go i pay-as-you-grow principima, gde se resursi koriste po potrebi i dinamički elociraju. Sa druge strane, virtualizacija servera omogućava maksimalno iskorišćenje hardverskih resursa.

Replikacija podataka omogućava značajno smanjenje perioda oporavka (recovery time objective) nakon IT katastrofe, kao i optimalno definisanu tačku oporavka (recovery point objective). U slučaju da jedan storage sistem otkaže, svi podaci su bezbedni i obezbeđen je kontinuitet u poslovanju.

B92, kao medijska kuća sa velikom reputacijom i jakim informativnim i zabavnim programom, tokom godina je izgradila snažnu multimedijalnu platformu čiji su važan deo i digitalni mediji. Kao takav brend, B92 ne sme da priušti ništa manje od izvanrednog iskustva svih korisnika koji posećuju sajt svakodnevno.

 


 

Stručni tim kompanije Mainstream je ponosan partner ove medijske kuće; već godinama unazad, brinemo se za stalnu dostupnost svih servisa uz podršku od preko 2500 virtualnih servera, nudimo storage prostor neverovatne brzine i kvaliteta, oslanjajući se pritom na tehnološki najnapredniju opremu u Srbiji.

B92 u brojkama

23
godine postojanja veb-sajta B92.net
250+
miliona otvorenih stranica mesečno
1+
milion preuzimanja mobilnih aplikacija
400+
objava dnevno

Utisci o saradnji

Ivan Jelić
Ivan Jelić

Direktor za proizvode i razvoj @ B92.net

„Zahvaljujući Mainstreamu prešli smo put od iznajmljenih servera do „uvek dostupne“ instrastrukture u cloudu na najbolji i najefikasniji mogući način za nas. Mainstream nam je omogućio ekspertizu i resurse koji su jedinstveni za ovo tršište, ali i prilagodljivost koja je naročito važna za dinamično medijsko okruženje. Posebno smo ponosni na činjenicu da su B92 i O2 kao domaći proizvodi dostupni sa moderne i sigurne cloud infrastrukture koja je takođe proizvod domaćeg znanja.“

Andrija Kokanović
Andrija Kokanović

Senior webmaster @ B92.net

„Partnerski odnos i brza reakcija u slučaju problema kao osnova dobre saradnje su razlozi zbog kojih smo kompaniji Mainstream poverili na „čuvanje“ nase portal B92.net, kao i ostale online projekte. Nivo stručnosti podrške i savetodavna uloga prilikom planiranja i implementacije novih funkcionalnosti garantuju uspešnu saradnju.“

Case study B92

Ukoliko želite da saznate kako je B92 unapredio svoje poslovanje uz Mainstream – preuzmite dokument.

Preuzmite

Podelite

Pogledajte i druge primere

Ringier Axel Springer studija slučaja

Unapređena infrastruktura postavila je osnov za digitalnu transformaciju, omogućila brzinu i visoke performanse sistema i efikasnije korišćenje IT resursa.

Pogledajte studiju slučaja

Gigatron studija slučaja

Gigatron, kao napredni e-commerce, fokusiran je na kontinuirano pružanje vrhunskog servisa svojim korisnicima. Sve veći broj operacija i informacija, kao i povremeni “peak-ovi” u poseti i saobraćaju, samim tim i u potrebnim resursima, ukazivali su na potrebu za pronalaženjem rešenja koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje svih sistema i servisa.

Pogledajte studiju slučaja

Tehnomanija studija slučaja

Kreiran je novi, visokodostupan sistem koji je eliminisao single point of failure i omogućio besprekorno funkcionisanje e-commerce sistema i u periodima visoke potražnje.

Pogledajte studiju slučaja

Za Ringier Axel Springer, digitalna transformacija otvorila je pregršt mogućnosti, pre svega u pogledu novih načina monetizacije sadržaja koji omogućavaju kvalitetno i kredibilno novinarstvo, kao i usavršavanja samih sistema informisanja i distribucije na više različitih platformi. Saradnju smo otpočeli 2010. godine, kada nam je Ringier Axel Springer ukazao poverenje odabravši naše Fully Managed Hosting usluge.

Pročitajte više

Gigatron, kao napredni e-commerce, fokusiran je na kontinuirano pružanje vrhunskog servisa svojim korisnicima. Sve veći broj operacija i informacija, kao i povremeni “peak-ovi” u poseti i saobraćaju, samim tim i u potrebnim resursima, ukazivali su na potrebu za pronalaženjem rešenja koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje svih sistema i servisa.

Pročitajte više

Kreiran nov visokodostupan sistem koji nema single point of failure, uz garanciju uptime-a od 99,99% mesečno i 24/7 nadzor.

Pročitajte više

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha