Gomex

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Ciljevi

 • Uspostavljanje performantnog produkcionog okruženja koje bi zamenilo zastarelu opremu, ubrzalo rad aplikacija i pružilo podršku poslovnim zahtevima.
 • Optimizovanje IT resursa.
 • Poboljšanje zaštite i sigurnosti poslovnih podataka.
 • Podrška kontinuiranom razvoju programa lojalnosti potrošača.
 • Digitalizacija poslovanja i implementacija EDI strategije pri radu sa dokumentima.

Pristup

 • Fokus na unapređenju IT sistema kako bi bio brži, stalno dostupan i kako bi podaci bili bezbedni.
 • Analiziranje trenutnih i budućih potreba stručnih službi i kompanije u celini, uz davanje predloga optimalnog rešenja za serversku infrastrukturu.
 • Prebacivanje celokupnog postojećeg rešenja u privatni cloud u okviru Mainstream Enterprise Cloud-a.
 • Preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje i dostupnost samog servisa u okviru dogovorenog SLA.

Rezultati

 • Novo produkciono okruženje koje je višestruko smanjilo vreme odziva poslovnih aplikacija.
 • Bolje rešenje za manji TCO – Niži troškovi IT infrastrukture od prethodno korišćenog in-house rešenja.
 • Sve ključne informacije za poslovanje su sigurne u izolovanom cloud okruženju i osigurane od potencijalnih gubitaka.
 • Efikasna realizacija – od upoznavanja sistema, do njegovog puštanja u rad, prošlo je prošlo 3 meseca.
Gomex zahtevi i početak saradnje

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz složen, sadržajan i obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim.

Gomex se ističe kao kompanija koja veoma brzo usvaja i implementira inovacije. Tako je kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja. Kako su zahtevi za performansama i pouzdanosti sistema veoma visoki, posebna pažnja je posvećena pronalasku adekvatnog partnera koji je u stanju da isporuči kvalitetnu uslugu. Iz te potrebe je počela naša komunikacija.

 

IT resursi kao faktor rasta

Gomex maloprodajna mreža, od svog nastanka 1995. godine do danas, beleži konstantan rast u obimu poslovanja, broju objekata i potrošača. Samo u toku 2017. godine kompanija je ostvarila rast prometa od skoro 20% dostignuvši rekordne prihode od oko 100 miliona EUR. Dinamika razvoja i budući planovi istakli su u prvi plan potrebu za stabilnom IT infrastrukturom i pronalaženjem održivog i prilagodljivog rešenja. Periodi dinamičnog rasta Gomex-a nisu bili ispraćeni adekvatnim rešenjem za IT infrastrukturu, što je vremenom uzrokovalo probleme u radu poslovnih aplikacija. Vreme odziva internih aplikacija je bilo u porastu, što je smanjivalo brzinu obavljanja zadataka i produktivnost u svakodnevnom radu. Uz želju da omogući svom IT timu da se fokusira na unapređenje ključnih poslovnih funkcija i procesa, menadžment Gomex-a se odlučio da svoje celokupno produkciono okruženje premesti u cloud.

 

 

Rešenje
PARTNERSTVO, EKSPERTIZA I PROAKTIVNOST ZA PRAVO REŠENJE IT POTREBA

Nakon inicijalnog testiranja kompetenci i uspostavljanja poverenja, saradnja je tekla kroz partnerski pristup i odnos. Koncentrisana ekspertiza na polju IT infrastrukture omogućila nam je da zajedno sa Gomex timom analiziramo potrebe i pronađemo najbolje rešenje. Urađena je analiza stanja, trenutnih rešenja i obaveza po postojećim ugovorima i sagledana je budućnost poslovanja i planovi kako bi se odgovorilo ne samo na trenutne, već i buduće izazove.

MAINSTREAM ENTERPRISE CLOUD KAO ODGOVOR NA IZAZOVE

Prelazak na Mainstream Enterprise Cloud se pokazalo kao najbolje dugoročno rešenje. Obezbeđeni private cloud resursi na Mainstream-ovoj platformi omogućili su potrebnu stabilnost, ali i skalabilnost IT infrastrukture. Ovakvo rešenje dovelo je do drastičnog unapređenja performansi i vremena odziva aplikacija, smanjenja downtime-a sistema i rasterećenja vremena IT tima koji je mogao da se posveti novim projektima.

DIGITALIZACIJA NA PRAVOM PUTU

Kompanija Gomex, kao jedan od lidera u inovacijama na domaćem tržištu maloprodaje, započela je proces digitalizacije svog poslovanja. Skalabilno i performantno rešenje za IT infrastrukturu omogućava neometani dalji digitalni razvoj na čvrstim i skalabinim osnovama. Program lojalnost potrošača i unapređenja na polju osnovnog biznisa, poput rada sa dokumentacijom kroz EDI strategiju, DMS , automatizacija procesa porudžbina od MPO ka distributivnim centrima, nova napredna rešenja u sektoru logistike i drugi važni procesi sada mogu da se oslone na Mainstream kao dugoročnog partnera.

POTPUNA TEHNOLOŠKA PODRŠKA

Kao deo usluge na Enteprise Cloud platformi, Mainsteram vodi brigu o celokupnoj infrastrukturi, optimizaciji i podešavanjima. Gomex IT tim fokusiran je na strateške projekte koji unapređuju dalje poslovanje dok Mainstream brine da celokupna infrastruktura bude stalno dostupna, optimalna i sigurna. Mainstream je spreman da podrži Gomex u budućem razvoju i kao dugoročni partner omogući integraciju novih tehnologija u budućnosti.

Optimizacija poslovanja ne znači samo najbolje iskoristi postojeće resurse i unaprediti svoje snage, već blagovremeno prepoznati i svoje slabosti i pronaći najbolje partnere za taj deo posla . Ovaj drugi deo je možda teži , ali ukoliko ne mislimo da mi sve (najbolje) znamo , onda će efekti prepuštanja dela odgovornosti stručnim kompanijama- dovesti mnogo brže do napretka. GOMEX tim je to prepoznao. Izabrali smo Mainstream i sada smo u CLOUD-u.

 

Case study

Ukoliko želite da saznate kako je Gomex celokupno produkciono okruženje premestio u cloud – preuzmite dokument.

Preuzmite

Podelite

Pogledajte i druge primere

AIK Banka

Uspostavljeno pouzdano i optimalno Disaster Recovery rešenje koje je osiguralo kontinuitet poslovanja i modernizaciju IT platforme bez promene u korišćenim tehnologijama.

Pogledajte studiju slučaja

Tehnomanija

Kreiran nov visokodostupan sistem koji nema single point of failure, uz garanciju uptime-a od 99,99% mesečno i 24/7 nadzor.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

Kreiran nov visokodostupan sistem koji nema single point of failure, uz garanciju uptime-a od 99,99% mesečno i 24/7 nadzor.

Pročitajte više

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu