Cloud transformacija kao saveznik kompanijama u Srbiji

 

Prema najnovijem istraživanju kompanije IDG iz 2018. godine ⎼ 73% anketiranih korporacija ima barem jednu aplikaciju ili deo njihove računarske infrastrukture u cloud-u, dok 17% planira da to postigne u narednih 12 meseci. U skladu sa tim, ukupna ulaganja u ovo rešenje od strane anketiranih korporacija su porasla sa 1,67 miliona dolara u 2016. godini na 2,2 miliona dolara u 2018. godini. Da cloud postaje temelj poslovanja svetskih kompanija (svih veličina), govori i podatak da se više od trećine ispitanih IT direktora izjasnilo da oseća potrebu da u potpunosti izvrši migraciju na cloud.

Enterprise cloud se može definisati kao efikasno rešenje za poslovne korisnike koji omogućava pouzdano izmeštanje infrastrukture u cloud. Usled višestrukih prednosti koje ova platforma nudi kompanijama u vidu efikasnosti, produktivnosti i sigurnosti poslovanja, njeno usvajanje beleži sve veći rast u korporativnom svetu.

 

Kakvo je stanje u Srbiji?

Kada se osvrenemo na situaciju u Srbiji, takođe uočavamo pozitivan trend. Prema istraživanju Republičkog zavoda za statistiku za 2018. godinu ⎼ 31,5% anketiranih kompanija (koje imaju preko 250 zaposlenih) se izjasnilo da plaća usluge cloud servisa, što je znatno veće u odnosu na 2016. godinu kada se pozitivno izjasnilo svega 13,2% kompanija. U najnovijem istraživanju, a na osnovu pomenutog podatka, 43% velikih kompanija se izjasnilo da plaća korišćenje Public cloud servisa, dok se za Private cloud pozitivno izjasnilo 46,2% kompanija. Navedeni podaci ukazuju da sve više kompanija ne prepoznaje cloud samo kao saveznika u optimizaciji poslovanja, već ga smatra i sastavnim delom savremenog poslovanja. Glavni razlog za to su višestruke koristi koje ovo rešenje pruža poslovanju kompanije.

Međutim, iako istraživanja najavljuju da će do 2020. godine devet od deset kompanija da imaju bar deo svog poslovanja i infrastrukture na nekom cloud-u, još uvek postoje određeni otpori i nerazumevanje benefita koja donosi ova strategija.

Jedna od zabuna je da je prebacivanje određenih aplikacija i IT sistema jednako “prelasku na cloud”, a zapravo se na taj način ne iskorišćava prednost cloud infrastrukture već samo deo nje. Potpuno iskorišćenje benefita koje cloud donosi ogleda se kroz primenu strategije digitalne transformacije, a kompanije koje usvoje ovaj način razmišljanja su na dobrom putu da stvore dobro IT okruženje za razvoj biznisa. Jedna od potencijalnih  je što su velike kompanije u isto vreme započele neadekvatnu migraciju na cloud, a sa druge strane i dalje podržavaju i finansiraju tradiconalne, lokalne data centre (slika 1).

 

Slika 1 – Source: McKinsey Enterprise Cloud Infrastructure Survey 2016

 

Kao što je već rečeno, veliki broj aplikacija i poslovanja u kompanijama kreirano je prema zahtevima i mogućnostima lokalnih data centara, gde svaka aplikacija zahteva pojedinačnu konfiguraciju svih elemenata u IT procesu – storage-a, mreža i sl. Samim tim, ovakva postavka podrazumeva i veliki broj sistem administratora koji odražavaju taj IT sistem, dok iskustvo kaže da samo mali broj inženjera zapravo radi na njegovom unapređenju.

Prelazak u cloud okruženje za kompanije pre svega podrazumeva veliki korak ka standarcizaciji i automatizaciji IT procesa i procedura. 

 

Koji su glavni benefiti prelaska na cloud?

Prednosti cloud-a u odnosu na tradicionalne sisteme ogledaju se u efikasnosti, produktivnosti i sigurnosti koje može unaprediti poslovanje preduzeća. Neke od glavnih koristi su:

  • Brzina i fleksibilnost poslovanja
  • Povećanje dostupnosti i sigurnosti podataka
  • Dostupnost različitih opcija – u zavisnosti od potreba kompanije, postoje tri opcije cloud okruženja:

Public cloud kao najfleksibilnija forma omogućava efikasnost i dostupnost infrastrukture u svakom momentu, ali je u smislu bezbednosti i upravljivosti inferiornija u odnosu na druge  opcije. Međutim, prepuštanjem održavanja specijalizovanom service provider-u mogu se otkloniti određeni problemi u  sferi bezbednosti sistema.

Private cloud kao bezbedniji sistem podrazumeva privatnu digitalnu infrastrukturu koja se nalazi na fizičkoj lokaciji kompanije (u okviru data centra) ili se može hostovati na nekoj drugoj lokaciji putem treće strane koja je odgovorna za sistem. Time ova opcija dobija i na fleksibilnosti.

Hybrid cloud kao forma koja objedinjuje prednosti oba sistema, omogućuje korišćenje Public i Private cloud-a za različite potrebe. Public cloud se na primer može koristiti za aplikacije koje su široko dostupne svim zaposlenima, dok se Private cloud može koristiti za osetljive podatke.

  • Optimizacija troškova i povećanje efikasnosti
  • Veća produktivnost i ušteda vremena
  • Usvajanje novih tehnologija

Detaljnije o benefitima cloud tehnologija za kompanije pročitajte na ovom blogu.

Kako bi svi ovi benefiti došli do izražaja, potrebno je mnogo više od prostog “prenosa” poslovnih aplikacija u cloud okruženje. Procena je da za pravu cloud transformaciju poslovanja kompanije potrebno je godinu do tri godine, dok nove firme u startu razmatraju cloud okruženje zbog mogućnosti skaliranja i veće fleksibilnosti u slučaju rasta poslovanja. Međutim, modernizacija poslovanja i prelaska na cloud nije jednokratna investicija već kontinuiran rad.

Ukoliko ste spremni da izmestite vašu infrastrukturu u cloud i time ostvarite višestruke koristi za vaše poslovanje, kao na primeru Gomex kompanije, možete pogledati detaljnije o Enterprise cloud uslugama, ali i ostatak naše ponude. Zakažite besplatne konsultacije već danas.


Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu