Koje cloud rešenje najviše odgovara potrebama vašeg poslovanja?

Public, Private i Public cloud

Evidentno je da donošenje odluke o prelasku na cloud vašoj kompaniji donosi veliki broj benefita, međutim već na početku cloud transformacije možete naići na čestu nedoumicu. Koje cloud rešenje najviše odgovara potrebama vašeg poslovanja?

Sve većom upotrebom cloud-a u svetu poslovanja nastao je set termina koji pravi distinkciju između različitih cloud rešenja: private, public i hybrid cloud. Svako od rešenja ispoljava svoje prednosti u zavisnosti od različitih karakteristika koje su vama kao donosiocu odluka presudne u procesu odlučivanja. Takođe, svako od rešenja je bolji izbor za različite kompanije u zavisnosti od veličine, dinamičnosti i regulative poslovanja. S obzirom na moguću kompleksnost poslovanja vaše kompanije koja sa sobom nosi različite potrebe u okviru poslovnih procesa, moguće je izvršiti i kombinaciju pomenutih rešenja.

Odabir najpogodnijeg rešenja za različite poslovne procese je veoma značajno jer optimizuje vaše poslovanje po pitanju ulaganja, performansi i bezbednosti. Kako biste stekli uvid u cloud rešenje koje najviše odgovara potrebama vašeg poslovanja, izdvojili smo detaljniji opis sva tri cloud okruženja.

Public Cloud rešenje

Ovo rešenje podrazumeva da su cloud resursi poput servera i storage-a u vlasništvu treće strane (cloud service provajdera) koji je u obavezi da održava čitav sistem i čini ga uvek dostupnim putem interneta. U Public Cloud-u vaša kompanija deli isti hardware, software i mrežne uređaje sa ostalim organizacijama i korisnicima Public Cloud usluga konkretnog cloud provajdera, što ovo rešenje može učini ranjivijim u odnosu na Private Cloud. Ova vrsta cloud rešenja funkcioniše tako što se za korišćenje i upravljanje vašim nalogom koristi web browser.

Prednosti:

 • Ulaganje – niži troškovi u kratkom roku, pay as you go model
 • Održavanje – cloud service provider se bavi održavanjem celokupne infrastrukture, što podrazumeva i niži zahtevani nivo IT ekspertize u kompaniji
 • Skalabilnost – efikasno se usklađuje sa rastućim potrebama poslovanja

Na osnovu navedenog možemo zaključiti da je Public Cloud rešenje pouzdano u slučaju natprosečnih potreba za resursima, kao i procesima koji ne zahtevaju visok nivo bezbednosti.

Private Cloud rešenje

Za razliku od Public Cloud rešenja, Private Cloud se sastoji od resursa koje isključivo koristi vaša kompanija ili organizacija. Ovakvo rešenje može biti na fizičkoj lokaciji vašeg data centra ili može biti hostovano od strane partnera (cloud service provajdera) koji u potpunosti brine o održavanju sistema. U Private Cloudu, usluge i infrastruktura se uvek nalaze na privatnoj mreži, hardveru i softveru koji su namenjeni samo vašoj kompaniji. Na ovaj način, ovo cloud rešenje je moguće kreirati po specifičnim potrebama vaše kompanije.

Prednosti:

 • Ulaganja – može doći do smanjenja izdataka tokom vremena, prvenstveno za velike kompanije
 • Prilagođenost – cloud okruženje koje se može prilagoditi specifičnim potrebama vaše kompanije
 • Bezbednost – cloud resursi se ne dele sa drugim korisnicima usluga
 • Skalabilnost – može pratiti promenljive poslovne zahteve bez štete po bezbednost i performanse

Navedene prednosti čine ovo rešenje pogodno za industrije koje su visoko regulisane, uključujući i državne kompanije. Kao i za velike sisteme koji zahtevaju napredne data centre i tehnološke kompanije koje zahtevaju jaku kontrolu i bezbednu IT infrastrukturu.

Hybrid Cloud rešenje

Ukoliko želite cloud koji uključuje benefite prethodna dva rešenja, put će vas odvesti do Hybrid Cloud-a. Ovo rešenje je kombinacija barem jednog Private i jednog Public Cloud-a. Private Cloud može biti lociran na vašoj fizičkoj lokaciji ili izvan data centra vaše organizacije. Sa Hybrid Cloudom, vaša kompanija može držati svaki aspekt vašeg poslovanja u cloud formatu koji je najefikasniji za njega. Međutim sa Hybrid Cloudom organizacije moraju da usklade bezbednost između više platformi i obezbediti nesmetanu razmenu podataka između svake od njih.

Prednosti:

 • Kontrola – osetljivije podatke možete čuvati na Private Cloud-u
 • Skalabilnost – u periodu rastućih potreba možete iskoristiti dodatne resurse u Public Cloud-u, u onom delu infrastrukture u kojem je to najpotrebnije
 • Ulaganja – optimalno investiranje u IT okruženje u zavisnosti od potreba (the best of both worlds)
 • Pouzdanost – što je omogućeno distribucijom cloud usluga iz većeg broja data centara

Hybrid Cloud je savršeno rešenje za kompanije koje se suočavaju sa raznovrsnim zahtevima u smislu bezbednosti i performansa IT infrastrukture. Što sa druge strane predstavlja u ovom momentu investiciono najisplativiju opciju.

Cloud Feasibility kao način otklanjanja nedoumica

Nakon što smo stekli uvid u osnovne karakteristike svakog od rešenja verujem da već donekle možete uvideti koje cloud okruženje može odgovarati vašim poslovnim zahtevima. Međutim, kako biste definitivno otklonili nedoumice po pitanju izbora odgovarajućeg rešenja preporučuje se Cloud Feasibility. Ova analiza obuhvata sve relevantne faktore (uključujući vašu poslovnu i IT strategiju) koji vam mogu otkloniti nedoumice prilikom donošenje odluke o optimalnom cloud okruženju za vašu kompanij. Nakon izvršene analize pravi se akcioni plan, nakon čega ste sa velikom pouzdanošću spremni da zakoračite u cloud.

Ukoliko imate želju da uradite Cloud Feasibility analizu ili želite da više saznate o mogućnostima da poboljšate vaše poslovanje putem clouda možete kontaktirati našeg kolegu Aleksandra Nedeljkovića za besplatne konsultacije.

Prijavite se na Newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.


Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha