Mainstream održao panel na CFO konferenciji “Get ready for future finance challenges”

 

Udruženje finansijskih direktora Srbije održalo je prošle nedelje u hotelu Hyatt prvu samostalnu CFO konferenciju “Get ready For Future Finance Challenges”.  Ovaj ekskluzivni događaj okupio je više od 100 delegata, među kojima su bili finansijski direktori, kao i brojni stručnjaci iz sveta biznisa i finansija u Srbiji.

Aleksandar NedeljkovićAleksandar Nedeljkovic Mainstream, CFO i CBO kompanije Mainstream, moderirao je panel na temu „Flirting with IT costs“ gde je ugostio Draganu Grozdanić – regionalni COO CBS International za Adriatic region, Dragan Ranisavljević – CFO Gomex, Branislav Lončar – CFO Publicis One za SEE, Veljko Ćeran – IT Manager Koteks Viscofan.

Dragana Grozdanić, COO CBS International, govorila je o digitalizaciji u sektoru nekretnina, kao tradicionalnoj industriji. Prema njenim rečima, digitalizacija se odnosi na ponudu, kroz virtuelne ture, kao i marketing. Ona je rekla da se 20% transakcija u svetu obavlja online, ali da i giganti e-trgovine, poput „Alibabe“ i „Amazona“, otvaranju prodavnice, što govori da je najbolja neka kombinacija digitalnog i tradicionalnog modela poslovanja. Ona smatra da je ulaganje u IT za industriju nekretnina važno, o čemu svedoči podatak da sve više kompanija iz tog sektora ulazi u partnerstvo sa IT kompanijama.

Dragan Ranisavljević, CFO Gomex, smatra da svaki projekat u procesu digitalizacije donosi korist, jer i u slučaju da se ne vidi direktna korist iz inicijalnog projekta, pokazalo se da znanje koje članovi tima steknu posle se iskoristi na sledećim projektima u sličnim oblastima. On je kao primer uvođenja novih tehnologija naveo softver za upravljanje zalihama, koji je značajno unapredio poslovanje i doneo uštede. Kako je cilj svakog CFO da se troši što manje, a da rezultati budu što veći, smatra da svaki projekat u procesu digitalizacije donosi korist.

Branislav Lončar, CFO Publicis, smatra da digitalizacija donosi novi način komuniciranja. Kad je reč  IT sektoru, trend u svetu su akvizicije, sve više se trend u svetu su akvizicije, sve više se dešava da ne-IT kompaniju kupuju IT kompanije kako bi pojačale svoju konkurentsku prednost u osnovnoj delatnosti.

Veljko Ćeran, IT Coordinator kompanije Koteks Viscofan, rekao je da u procesu proizvodnje ne postoji potpuna robotizacija i da će ljudi uvek biti potrebni, međutim da digitalizacija svakako poboljšava poslovanje. Dodatno, kada je reč o ulaganjima vezano za digitalnu transformaciju, po njegovom mišljenju najviše treba investirati u bezbednost.

 

SPROVEDENA ANKETA O DIGITALNOJ TRANSFORMACIJI, REZULTATI PRIKAZANI U POWER BI-ju

Kao posledica poslovnih promena u svetu, tradicionalna uloga CFO-a u kompaniji se znatno promenila i obuhvata širi spektar nadležnosti i odgovornosti.  Sa tim u vezi u cilju sticanja slike o procesu digitalne transformacije u Srbiji iz ugla finansijskih stručnjaka Consulting tim naše kompanije je sproveo anketu u saradnji sa UFDS-om koja nas je nedvosmisleno dovela do zaključka da je CFO u kompaniji uključen u process digitalne transformacije sa više aspekata. U anketi je učestvovalo 47 ispitanika, od čega 56.38% na poziciji finansijskog direktora kompanija različitih industrija.

Digitalna transformacija postala je nezaobilazna tema kako u svetu tako i kod nas. Promene i neizvesnost u poslovanju koje je doneo razvoj novih tehnologija i digitalizacija primoravaju kompanije da preispitaju i prilagode svoj način rada. IT se vraća u centar poslovanja i više nije sporedni trošak već sastavni deo biznisa, a sve češće i glavni pokretač promena.

Prema projekciji IDC-a, u 2019. ukupni troškovi za IT u svetu će premašiti 5 biliona USD, što je ekvivalentno ovogodišnjem BDP-u Japana. Dodatno, prema istrzivanjima McKinsey-a i Univerziteta Oxford 45% IT projekata premašilo je planirani budzet, a cak 56% nije donelo vrednosti koja se od njih očekivala.

Ključne teme pokrivene anketom bile su:

  • Proces digitalne transformacije i status kompanija na putu digitalizacije
  • Operativno organizacione teme vezano za Digitalnu transformaciju i IT
  • Budžetiranje i investicije u Digitalnu transformaciju i IT

 

Ključni zaključci nakon sprovedene analize:

1. IT odeljenje je u nadležnosti finansijskog direktora (CFO-a) u 27.59% kompanija koje su učestvovale u anketi na osnovu čega jasno zaključujemo da ova funkcija je od velikog značaja za proces digitalne transformacije. Na drugom I trećem mestu sa 21.38%, odnosno 15.13% su CTO I CEO

 


 

 

2. Čak 44.14% ispitanika smatra da u njihovoj kompaniji u potpunosti postoji razumevanje procesa DT.  Takođe, da u velikoj meri kroz viziju i angažovanje zaposlenih razvija digitalnu kulturu koja dalje investiranjem i upravljanjem digitalnim inicijativama konstantno unapređuje poslovanje i stvara prednost u odnosu na konkurenciju. Na drugoj poziciji sa 38.62% ispitanici su se izjasnili da se njihove kompanije implementiraju različite aplikacije od kojih su neke donele napredak i stvorile nove poslovne vrednosti, međutim da se veći broj inicijativa nije imao značajan uticaj, da nedostaje strategija i znanje za postizanje potencijalnih benefita. Dolazimo do zaključka da veliki broj kompanija koje su učestvovale u anketi su uveliko započele svoj put ka digitalnoj transformaciji.

 


 

 

 

3. Najčešći segmenti koji motivišu kompanije za ulazak u proces digitalne transformacije jeste u cilju optimizacije operativnih procesa, kako se izjasnilo više od polovine učesnika ankete. Na drugom mestu sa 20% jeste unapređenje odnosa sa korisnicima.

 


 

 

 

4. Skoro polovina ispitanika sa 48.28% odgovorila je da njihova kompanija izdvaja 1-5% ukupnog budžeta za IT ulaganja, a čak 9.66 procenata ispod 1% što potencijalno može predstavljati izuzetno nizak iznos ulaganja.

 


 

 

5. I za kraj izdvajamo zanimljiv podatak! Anketa pokazuje da 15% kompanija u Srbiji za IT usluge izdvaja 5-10 odsto budžeta, 68% kompanija izdvaja 1-5% , a 9% kompanija izdvaja ispod 1%.  Inače, u svetu se za IT usluge izdvaja u proseku oko 8 odsto.


 

Odgovore na sva pitanja kao i detaljan izveštaj ankete možete da očekujete u narednih nekoliko nedelja. U međuvremenu, za sva pitanja slobodno kontaktirajte naše kolege Aleksandra Nedeljkovića, Milicu Šaulić i Mariju Vasiljević na business@mainstream.rs .


Gostujući autor
Marija Vasiljević
Marija Vasiljević

Marija je član Consulting tima Mainstream-a, a pre nego sto se pridružila kompaniji radila je kao Senior u IT Advisory odeljenju u KPMG-u. Njena zaduženja obuhvatala su sprovođenje IT revizije, IT assessment-a, kao i širok spektar konsultantskih projekata iz oblasti informacionih tehnologija za sve tipove finansijskih institucija i privrednih društava u Srbiji.

Podelite

Povezani članci

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu