Upoznajte ključne termine: Cloud strategija i proces migracije

šta je cloud strategija

U prvom tekstu smo definisali Cloud computing kao pojam kojim se označava isporuka svih hostovanih usluga putem Interneta. Međutim to ne bi bilo kompletno bez objašnjenja različitih cloud rešenja Public, Private i Hybrid Cloud.

Nakon toga, predstavili smo glavne cloud computing modele PaaS, IaaS i SaaS. Ali, upoznali smo se i sa benefitima cloud tehnologije poput brzine i fleksibilnosti, bolje bezbednosti i optimizacije troškova.

Nastavljamo dalje i bavimo se razjašnjavanjem pojmova koji se tiču implementacije cloud rešenja – pre svega kroz predstavljanje šta je cloud strategija i kako izgleda migracija.

5. Šta je cloud strategija?

Kako biste odabrali pravo cloud rešenje za svoju kompaniju i izvukli maksimum iz njega, neophodno je da definišete cloud strategiju. Ovaj dokument svodi se na definisanje dve ključne stvari:

 • Realnih poslovnih potreba i tehničkih zahteva koje vaša kompanija ima
 • Ciljeva koje želite da postignete uz cloud tehnologiju

Prema najnovijem izveštaju kompanije Flexera, u korporativnom svetu je prisutan trend usvajanja višestruke cloud strategije: većina velikih preduzeća se odlučuje na takav korak, uvidevši da im to može doneti uštede na duge staze i bolju efikasnost poslovanja.

Pojednostavljeno, suština izrade cloud strategije je u sledećim koracima:

 • Popis svih IT resursa i aplikacija
 • Definisanje potreba i zahteva za svaki od ovih resursa (u pogledu performansi, troškova, nivoa zaštite, itd.)
 • Definisanje odgovarajućeg cloud rešenja za svaki od resursa
 • Razmatranje poslovnih potreba (troškovi i ROI, potreban nivo agilnosti i fleksibilnosti, partnerske veze, pravna strana – licenciranje, odgovornosti, i sl.)
 • Razmatranje tehničkih potreba (osnovne potrebe, mrežne potrebe, potrebe u pogledu količine skladištenog prostora za podatke, i dr.)

6. Koliko je komplikovano izvršiti migraciju na cloud?

Uz detaljan plan i pouzdanog i stručnog partnera, migracija sistema na cloud moguća je uz minimalno ometanje poslovnih operacija. Proces je svakako kompleksan i zahteva prikladnu dokumentaciju i jasno definisane korake.

Sve počinje dubinskom analizom postojećeg IT okruženja, kao i realističnim postavljanjem očekivanja od cloud tehnologije. Uz dobro odrađenu cloud strategiju, mnogo je lakše odrediti koji je cloud model podesan za specifičan slučaj vaše kompanije.

Pre same implementacije, neophodno je definisati dokaz o efikasnosti i dati stručnu ROI procenu kako bi viši menadžment odobrio migraciju sistema. Samo izvršenje migracije zavisiće od:

 • toga kakav sistem trenutno posedujete (npr. da li su u pitanju aplikacije koje se zasnivaju na zastarelim metodama)
 • prioritetizacije koju postavite unutar plana (tj. koliko pametno definišete koje aplikacije je potrebno najpre preseliti u cloud).

Nakon izvršene migracije, sledi testiranje i optimizacija sistema, za čega je najčešće zadužen cloud provajder. S obzirom da su ulozi veliki i da nijedan biznis ne želi da rizikuje gubitak podataka ili zastoj u poslovanju (pa prema tome i gubitak novca), kompanije se najčešće odlučuju da celokupnu migraciju sistema prepuste cloud provajderu, što se pravno reguliše SLA ugovorom.


Cloud Feasibility studija

Pre nego što odlučite da prebacite svoje aplikacije i podatke na cloud, neophodno je dobro analizirati i razumeti trenutno stanje, mogućnosti vaše postojeće infrastrukture, znanja i sposobnosti vašeg IT-a, kao i buduće poslovne izazove i potrebe. Čime cloud feasibility studija može u potpunosti doprineti.

Ovakav pristup omogućava da se postavi osnova za dobru arhitekturu, sigurnost sistema, kao i isplativost i usklađenost sa ciljevima poslovanja. Nakon realizacije cloud feasibility studije, IT okruženje se unapređuje kroz:

 • Akcioni plan – Definisani segmenti koji imaju koristi od prebacivanja u cloud, uz preciziran model, prioritete i način realizacije
 • Niži fiksni troškovi – Platite samo za ono što je zapravo neophodno i što se koristi
 • Resursi optimizovani po lokaciji – Efikasne IT operacije bez neiskorišćenih resursa
 • Fleksibilno okruženje – Arhitektura i operativni modeli definisani u skladu sa Vašim potrebama

Za više informacija i potencijalnu saradnju na raspolaganju vam je naš kolega Aleksandar Nedeljković ili nas konktatirajte na business@mainstream.rs

Prijavite se na Newsletter

Ukoliko želite da dobijate relevantne vesti i nove blog tekstove ostavite svoj kontakt.


Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha