Upoznajte ključne termine: Finansijski i bezbednosti aspekti Cloud tehnologije?

 

Razumevanje cloud tehnologije na prvi pogled može delovati kompleksno. Međutim jedino uz njeno jasno shvatanje sagledavamo kako cloud može unaprediti poslovanje kompanije. Iz tog razloga pripremili smo seriju blog postova koji se tiču ključnih cloud computing termina.

U prethodnim tekstovima dotakli smo se različitih cloud tema i odgovorili na naredna pitanja:

Za sam kraj, seriju tekstova zatvaramo uz možda i najosetljivija pitanja kada je cloud tehnologija u pitanju, a to su njeni finansijski i bezbednostni aspekti.

 

7. Kakav uticaj usvajanje cloud computing tehnologije ima na budžet namenjen IT sektoru?

Cloud computing omogućava prebacivanje potrošnje sredstava sa kapitalnih izdataka (capital expenditure, CAPEX) na operativne troškove (operating expenditure, OPEX), budući da kompanije ne moraju da ulažu u fizičke servere i opremu, već jednostavno kupuju computing usluge od pouzdanog cloud partnera.

Na ovaj način, kompanije mogu da izbegnu dodatne troškove u IT sektoru, čak i sa dolaskom novih projekata. U prošlosti, ti troškovi su bili nužni. Ulaganjem u cloud sistem koji pruža skalabilnost, IT budžet može biti optimalno iskorišćen, a pritom se smanjuje teret troškova koji dolazi sa kapitalnim investicijama. Naravno, sve zavisi od stvarnih poslovnih potreba i tehničkih zahteva koje su IT stručnjaci kompanije koja je u pitanju – prepoznali.

Sveukupna analiza troškova je tu da predupredi mogućnost da indirektni troškovi premaše prednosti izabranog cloud rešenja.

 

8. Da li je cloud bezbedan?

Prema izveštaju kompanije Gartner, do 2022. godine – za oko 95% bezbednosnih propusta biće odgovorni sami korisnici, a ne cloud tehnologija. Sam cloud sistem jeste bezbedan i pruža adekvatnu zaštitu podataka, ali postaje ranjiva struktura ukoliko sami korisnici ne poštuju protokole ili zanemaruju prakse koje se smatraju preporučljivim.

Kada je reč o cloud okruženju i ovlašćenom pristupu koji ima ograničen broj lica – na snazi je napredna metoda šifrovanja. Postoji jedinstveni identifikacioni ključ koji omogućava pristup sistemu, kao i kompleksan algoritam koji sprečava spoljne napade na sistem.

Ukoliko je ugovorom definisano, treća strana (tj. cloud provajder) odgovorna je za monitoring bezbednosti sistema i njegovih eventualnih ranjivosti, kao i za unapređivanja sistema. Pritom se beleže strategije kao što su Data Loss Prevention, kako bi se tačno definisali koraci za prevenciju gubitka podataka u slučaju vanrednih situacija.

Dakle, cloud podrazumeva zaštićeno i bezbedno okruženje, ali nesmotrena implementacija ove tehnologije ili nestručno održavanje sistema može predstavljati potencijalni rizik za kompaniju.

 


Cloud impelementacija

Iako deluje kao IT projekat, cloud implementacija je zapravo projekat strateški bitan za celu kompaniju i njen način poslovanja. Ukoliko razmatrate odluku o implementaciji cloud-a u svoj postojeći sistem, pred vama se mogu naći brojni izazovi usled čega se kompanije često oslanjaju na stručnu podršku. Pitanja koja se za vas otvaraju su sledeća:

  • Kako doći do doći do optimalnog rešenja za potrebe kompanije?
  • Kako finansijski uporediti različite opcije?
  • Kako dobiti podršku za projekat?
  • Koje kriterijume primeniti prilikom izbora platforme i partnera itd.?

Imate li dodatnih pitanja u vezi cloud tehnologije? Stručan tim kompanije Mainstream vam stoji na raspolaganju za sve nedoumice: pogledajte ponudu naših cloud usluga i pridružite se uspešnim biznisima – kontaktirajte nas već danas!


Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu