Mainstream Enterprise Cloud

Naša cloud platforma i usluge odgovaraju potrebama i izazovima sa kojima se susreću kompanije i IT stručnjaci danas: sprovođenje digitalne transformacije, modernizacija IT sistema, brži razvoj i implementacija, kao i optimizacija troškova. Sa druge strane, klijenti dobijaju visoku dostupnost, responzivnost, smanjenje rizika, fleksibilnost i stalnu stručnu podršku.

Naša Enterprise Cloud platforma je efikasno rešenje za premeštanje IT infrastrukture u cloud koje unapređuje sigurnost i pouzdanost sistema, a korisnicima pruža fleksibilnost u skaliranju IT resursa.

 • Prednosti
 • Pristup
 • Karakteristike
 • Private ili hybrid

Prednosti

Garantovana tehnička izvrsnost i ekspertska podrška

Tehnička platforma je zasnovana na VMware, Hyper-V, Cisco ACI, Citrix Netscaler, NetApp, 3PAR sistemima. Svi Mainstream data centri poseduju Tier3 sertifikate a naš SLA garantuje dostupnost i performanse na nivou servisa (aplikacije). 24/7 nadgledanje i ekspertska podrška  pokreću servis i pružaju potporu stvarajući najbolje rezultate koje platforma može da pruži.

Rešenje krojeno prema potrebama poslovanja

Sva naša rešenja su krojena u skladu sa definisanim poslovnim potrebama i kao takva daju optimalnu vrednost u zavisnosti od specifične situacije klijenta. Zahvaljujući procesu koji pratimo garantujemo definisanje najboljeg modela, efikasnu integraciju sa postojećim sistemom, sigurnu migraciju, finansijsku isplativost (ROI), kao i konstantnu optimizaciju i unapređenje servisa.

Optimizacija troškova

Prelaskom na enterprise cloud platformu smanjuju se potrebna ulaganja u infrastrukturu  i održavanje u odnosu na postojece on-premise opcije, a povećava se performantnost i dostupnost sistema. Dodatnu prednost daje fleksibilnost u nadogradnji i izmeni potrebnih resursa, eliminisanje investicionih ulaganja i predvidivost IT troškova.

Pristup

Naš pritup implementacije zasnovan je na strukturiranom procesu koji garantuje najbolje rezultate.

Analiza i ciljevi

Na početku projekta sa klijentom detaljno analiziramo trenutnu poslovnu situaciju i postojeću infrastrukturu, definišemo prostor za primenu cloud platforme (cloud feasibility studija) i dajemo finansijsku analizu isplativosti. Zajedno sa IT timom vršimo kompletnu analizu i predlog zajednički predstavljamo menadžmentu.

Dizajn i razvoj

U daljem koraku prelazimo na dizajn i realizaciju usvojenog rešenja gde naš tehnički tim preuzima aktivnu komunikaciju sa IT timom i svim saradnicima koje treba uključiti u projekat. Pravi se i usaglašava detaljan plan implementacije, sa analizom rizika i očekivanim rokovima.

Implementacija i validacija

Poslednji korak čini implementacija i migracija, testiranje i fine tuning celog sistema, a zatim prelazimo na nadgledanje, upravljanje i unapređenje performansi prema dogovorenom SLA.

Karakteristike

Najbolje rešenje
 • Podrška tokom celog procesa analize, kreiranja, implementacije, testiranja i održavanja
 • Rešenje prilagođeno konkretnim potrebama poslovanja i postojećoj infrastrukturi
 • Mogućnost povećanja resursa po potrebi u roku od 24h
 • Ekspertska podrška 24/7/365
Visoke performanse
 • Garancija dostupnosti od 99,99%
 • Tehnička platforma je zasnovana na VMware, Hyper-V, Cisco ACI, Citrix Netscaler, NetApp, 3PA sistemima
 • Sistem se sastoji samo od vrhunske opreme (HP, Cisco, NetApp, Fujitsu, Citrix…)
 • SLA garantuje dostupnost i performanse na nivou servisa / aplikacije
Sigurnost i bezbednost podataka
 • 24/7 nezavisni sistem za monitoring i obaveštavanje
 • Sistem je interno izolovan na svim nivoima (virtuelizacija, storage, mreža)
 • Primena najbolje stručne prakse u saglasnosti sa ISO9001, ISO27001
 • Svi Mainstream data centri u regionu poseduju Tier3 sertifikate

Private ili hybrid

Korišćenjem naše Mainstream Enterprise Cloud platforme dobijate široku mogućnost izbora.

Privatni i hibridni cloud

Veliki broj kritičnih aplikacija ima specifične zahteve u vidu performansi i bezbednosti, i u tom slučaju najbolje je osloniti se na prilagođeno private cloud rešenje u okviru naše Enterprise cloud platforme. U zavisnosti od vaših potreba, možemo da vam pomognemo i da iskoristite prednosti hibridnog cloud modela, koji podrazumeva kombinaciju fizičke i cloud infrastrukture.

Data centri u Srbiji i regionu

Uz 3 data centra u Srbiji, kao i mogućnost da se vaše rešenje na Enterprise cloud platformi hostuje u nekom od 5 regionalnih (EU) data centara, pružamo vam fleksibilnost u izboru lokacije.

Studije slučaja

Primeri i iskustva klijenata kojima smo pomogli da poboljšaju svoj IT sistem i tako unaprede svoje poslovanje.

Gomex studija slučaja

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pogledajte studiju slučaja

NPS studija slučaja

Sa Enterprise Cloud platformom omogućen je kontinuirani rad Dynamics rešenja, dostupnost sistema 24/7, smanjena opasnost od nepredviđenih okolonosti,a sve to uz optimizaciju troškova.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka studija slučaja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pogledajte studiju slučaja

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pročitajte više

Sa Enterprise Cloud platformom omogućen je kontinuirani rad Dynamics rešenja, dostupnost sistema 24/7, smanjena opasnost od nepredviđenih okolonosti,a sve to uz optimizaciju troškova.

Pročitajte više

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

Zašto Mainstream?

Tehnička izvrsnost i sigurnost

Naši data centri su opremljeni najkvalitetnijim hardverskim i softverskim proizvodima na tržištu, dizajniranim da ispune zahteve za bezbednost, dostupnost i performans enterprise sistema i aplikacija. Rešenja na Mainstream Enterprise Cloud platformi se hostuju na visokodostupnoj infrastrukturi koju čini 3 Tier 3 data centra u Srbiji, kao i regionalna mreža od 5 data centara u Jugoističnoj Evropi.

 

 • Enterprise nivo tehnologija i 24-7 podrška cloud eksperata
 • Mogućnost izbora data centar lokacije unutar i van EU

Iskustvo i ekspertiza

Respektabilni klijenti sa kompleksnim potrebama koriste naše usluge više od 10 godina. Za najrazličitije poslove – od rešenja za klijente koji uveliko rade na procesu digitalizacije poslovanja, preko klijenata koji žele da modernizuju svoju infrastrukturu, pa sve do onih koji žele najoptimalnije da iskorististe svoj IT sistem, mi garantujemo svojim desetogodišnjim iskustvom i timom odabranih eksperata.

 • Preko 10 godina iskustva i 200+ klijenata iz različitih industrija
 • Fokusirana ekspertiza u oblasti IT infrastrukture

 

Rešenje prilagođeno klijentu

Naš pristup je zasnovan na razumevanju specifičnosti, poslovnih ciljeva i potreba svakog klijenta kako bismo najboljim rešenjem podržali njihovo poslovanje. Naš cilj je da savremenim servisima, efikasnom podrškom i fokusom na dugoročnu saradnju podržimo rast i napredak naših klijenata.

 

 • Individualni pristup svakom klijentu
 • Posvećenost razumevanju poslovnih i IT ciljeva poslovanja

Besplatne konsultacije

Povećajte efikasnost svog poslovanja uz Mainstream Enterprise Cloud.

Kontaktirajte nas

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha