Mainstream Enterprise Cloud

Naša cloud platforma i usluge odgovaraju potrebama i izazovima sa kojima se susreću kompanije i IT stručnjaci danas: sprovođenje digitalne transformacije, modernizacija IT sistema, brži razvoj i implementacija, kao i optimizacija troškova. Sa druge strane, klijenti dobijaju visoku dostupnost, responzivnost, smanjenje rizika, fleksibilnost i stalnu stručnu podršku.

Naša Enterprise Cloud platforma je efikasno rešenje za premeštanje IT infrastrukture u cloud koje unapređuje sigurnost i pouzdanost sistema, a korisnicima pruža fleksibilnost u skaliranju IT resursa.

 • Prednosti
 • Pristup
 • Karakteristike
 • Private ili hybrid

Prednosti

Garantovana tehnička izvrsnost i ekspertska podrška

Tehnička platforma je zasnovana na VMware, Hyper-V, Cisco ACI, Citrix Netscaler, NetApp, 3PAR sistemima. Svi Mainstream data centri poseduju Tier3 sertifikate a naš SLA garantuje dostupnost i performanse na nivou servisa (aplikacije). 24/7 nadgledanje i ekspertska podrška  pokreću servis i pružaju potporu stvarajući najbolje rezultate koje platforma može da pruži.

Rešenje krojeno prema potrebama poslovanja

Sva naša rešenja su krojena u skladu sa definisanim poslovnim potrebama i kao takva daju optimalnu vrednost u zavisnosti od specifične situacije klijenta. Zahvaljujući procesu koji pratimo garantujemo definisanje najboljeg modela, efikasnu integraciju sa postojećim sistemom, sigurnu migraciju, finansijsku isplativost (ROI), kao i konstantnu optimizaciju i unapređenje servisa.

Optimizacija troškova

Prelaskom na enterprise cloud platformu smanjuju se potrebna ulaganja u infrastrukturu  i održavanje u odnosu na postojece on-premise opcije, a povećava se performantnost i dostupnost sistema. Dodatnu prednost daje fleksibilnost u nadogradnji i izmeni potrebnih resursa, eliminisanje investicionih ulaganja i predvidivost IT troškova.

Pristup

Naš pritup implementacije zasnovan je na strukturiranom procesu koji garantuje najbolje rezultate.

Analiza i ciljevi

Na početku projekta sa klijentom detaljno analiziramo trenutnu poslovnu situaciju i postojeću infrastrukturu, definišemo prostor za primenu cloud platforme (cloud feasibility studija) i dajemo finansijsku analizu isplativosti. Zajedno sa IT timom vršimo kompletnu analizu i predlog zajednički predstavljamo menadžmentu.

Dizajn i razvoj

U daljem koraku prelazimo na dizajn i realizaciju usvojenog rešenja gde naš tehnički tim preuzima aktivnu komunikaciju sa IT timom i svim saradnicima koje treba uključiti u projekat. Pravi se i usaglašava detaljan plan implementacije, sa analizom rizika i očekivanim rokovima.

Implementacija i validacija

Poslednji korak čini implementacija i migracija, testiranje i fine tuning celog sistema, a zatim prelazimo na nadgledanje, upravljanje i unapređenje performansi prema dogovorenom SLA.

Karakteristike

Najbolje rešenje
 • Podrška tokom celog procesa analize, kreiranja, implementacije, testiranja i održavanja
 • Rešenje prilagođeno konkretnim potrebama poslovanja i postojećoj infrastrukturi
 • Mogućnost povećanja resursa po potrebi u roku od 24h
 • Ekspertska podrška 24/7/365
Visoke performanse
 • Garancija dostupnosti od 99,99%
 • Tehnička platforma je zasnovana na VMware, Hyper-V, Cisco ACI, Citrix Netscaler, NetApp, 3PA sistemima
 • Sistem se sastoji samo od vrhunske opreme (HP, Cisco, NetApp, Fujitsu, Citrix…)
 • SLA garantuje dostupnost i performanse na nivou servisa / aplikacije
Sigurnost i bezbednost podataka
 • 24/7 nezavisni sistem za monitoring i obaveštavanje
 • Sistem je interno izolovan na svim nivoima (virtuelizacija, storage, mreža)
 • Primena najbolje stručne prakse u saglasnosti sa ISO9001, ISO27001
 • Svi Mainstream data centri poseduju Tier3 sertifikat

Private ili hybrid

Korišćenjem naše cloud platforme možete efikasno iskoristiti prednosti private i hybird cloud modela

Private cloud

Veliki broj mission critical aplikacija ima vrlo specifične zahteve u vidu performansi i bezbednosti, i u tom slučaju najbolje je osloniti se na prilagođeno private cloud rešenje u okviru naše enterprise cloud platforme. Na ovaj način dobija se virtuelna privatna namenska infrastruktura, garantovana dostupnost, fleksibilnost i stručna podrška (uz dodatnu mogućnost preuzimanja i kompletnog održavanja, kroz naš managed servis).

Hybrid cloud

Koristeći prednosti različitih cloud modela, kompanije se oslanjaju na raznovrsnu kombinaciju fizičke infrastrukture sa public i private cloud opcijama, i na taj način kreiraju jedinstveni sistem koji odgovara potrebama i dinamici poslovanja. Integracijom private cloud-a u vaš postojeći sistem, dobijate optimalni spoj koji vam omogućava maksimizaciju performansi i minimizaciju troškova.

U saradnji sa Mainstream Public cloud timom možemo vam pomoći i u implementaciji public cloud platformi kako biste najbolje iskoristili potencijal svih cloud modela.

Studije slučaja

Primeri i iskustva klijenata kojima smo pomogli da poboljšaju svoj IT sistem i tako unaprede svoje poslovanje.

Gomex

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pogledajte studiju slučaja

NPS

Sa Enterprise Cloud platformom omogućen je kontinuirani rad Dynamics rešenja, dostupnost sistema 24/7, smanjena opasnost od nepredviđenih okolonosti,a sve to uz optimizaciju troškova.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pogledajte studiju slučaja

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pročitajte više

Sa Enterprise Cloud platformom omogućen je kontinuirani rad Dynamics rešenja, dostupnost sistema 24/7, smanjena opasnost od nepredviđenih okolonosti,a sve to uz optimizaciju troškova.

Pročitajte više

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

Konsultujte se sa našim stručnjakom

Bojan Manojlović

IT Project Manager

 

Stručnjak za internet, cloud i hosting servise sa više od 15 godina iskustva. Zadužen je za upravljanje projektima, koordinaciju članova tehničkog tima, dizajn kompleksne hosting infrastrukture, dizajn cloud platforme, analizu rešenja za potrebe klijenata, isporuku usluga, dizajn infrastrukture i upravljanje kapacitetima. Ima bogato iskustvo sa Cisco i VMware tehnologijama i sledeće relevantne sertifikate: Cisco Certified Network Professional, Cisco Certified Academy Instructor.

Zašto Mainstream?

Tehnička izvrsnost i sigurnost

Ulažemo i u najkvalitetniju opremu koja zadovoljava enterprise standarde, kao i u konstantno unapređenje našeg sistema i servisa. Mainstream tim čine najbolji stručnjaci koji aktivno prate promene i inovacije u svetu i kod nas. Naša enterprise cloud platforma garantuje sigurnost vaših podataka, procesa i aplikacija.

 

 • Enterprise nivo tehnologija i 24/7 ekspertska podrška i savet
 • Osiguranje od poslovne odogovornosti

Iskustvo i ekspertiza

Respektabilni klijenti sa kompleksnim potrebama koriste naše usluge više od 10 godina. Za najrazličitije poslove – od rešenja za klijente koji uveliko rade na procesu digitalizacije poslovanja, preko klijenata koji žele da modernizuju svoju infrastrukturu, pa sve do onih koji žele najoptimalnije da iskorististe svoj IT sistem, mi garantujemo svojim desetogodišnjim iskustvom i timom odabranih eksperata.

 • 10 godina iskustva i preko 150 klijenata iz različitih industrija
 • Poseban fokus i posedovanje ekspertskih znanja u oblasti IT infrastrukture

 

Rešenje prilagođeno klijentu

Naš pristup je zasnovan na razumevanju specifičnosti, poslovnih ciljeva i potreba svakog klijenta kako bismo najboljim rešenjem podržali njihovo poslovanje. Naš cilj je da savremenim servisima, efikasnom podrškom i fokusom na dugoročnu saradnju podržimo rast i napredak naših klijenata.

 

 • Individualni pristup svakom klijentu
 • Posvećenost razumevanju poslovnih i IT ciljeva poslovanja

Povezani članci

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu