Velika četvorka: privatni vs. javni vs. hibridni vs. multi-cloud

man in front of the four doors

Ako bismo želeli jednom rečju da opišemo prednosti cloud tehnologija, ta reč bi bila – efikasnost. Cloud tehnologije koristimo kako bismo troškove infrastrukture i upravljanja sveli na minimum, a kvalitet IT servisa koje koristimo i nudimo pojačali na maksimum.

Sve je više strategija koje možete odabrati za organizaciju IT usluga koristeći pogodnosti arhitekture cloud-a. Za kreiranje one optimalne, neophodno je razumeti prednosti i mane sve četiri vrste cloud computing-a, gledano iz perspektive njegove upotrebe.

Privatni cloud 

Ova vrsta cloud-a je pogodna ukoliko želite da počnete sa istraživanjem i pronalaženjem cloud rešenja, a da ne želite da tražite provajdera ili premestite svoje servise na javni cloud.

Ako imate nedovoljno korišćene hardverske resurse (npr. servere), možete početi s izgradnjom privatnog cloud-a, bilo da ste izabrali komercijalno rešenje (poput VMware), ili open source rešenje, poput neke od brojnih OpenStack implementacija.

Šta su prednosti privatnog oblaka? Možete početi na manjoj skali, sa nekim kratkotrajnim servisima, te se potom proširiti i početi sa prebacivanjem i važnijih servisa na cloud. Sve se zadržava in house, kako aplikacije tako i podaci, i u potpunosti imate kontrolu – ponekad je jednostavno potrebno držati osetljive podatke zaključanim.

Međutim, postoje i loše strane ovog izbora. Potrebno je obezbediti hardverske resurse, omogućiti instalaciju, konfiguraciju i upravljanje samom arhitekturom cloud-a, pored samih aplikacija i podataka. Obično nema dovoljno kapaciteta za hardver koji bi omogućio geo-diverzifikaciju i umnožavanje lokacija, čime se sprečava dostupnost servisa ukoliko postoji neki problem sa primarnom lokacijom. Ako imate potpunu kontrolu, to znači da ste i jedini odgovorni za sve što se dešava sa vašim aplikacijama i podacima.

Javni cloud

Javni cloud (public cloud) je strategija na koju prvo pomislimo kada spominjemo cloud computing. Ovo znači da ćete koristiti javnu, komercijalnu cloud infrastrukturu ponuđenu od strane javnog cloud provajdera, kao što su Amazon Web Services, Microsoft Azure ili Google Cloud. Javni cloud takođe podrazumeva da koristite jednog provajdera za sve potrebe.

Brojne su prednosti korišćenja javnog oblaka:

  • nije potrebno obezbediti hardverske resurse, jer ćete koristiti resurse svog provajdera
  • imaćete veliki izbor ponuđenih usluga od strane provajdera, te nećete morati da ih instalirate i konfigurišete sami
  • plaćate samo ono što koristite i koliko koristite
  • odgovornost obezbeđivanja usluga i podataka je podeljena – Vi ste odgovorni samo za aplikacije i podatke, a provajder za sve ostalo, pri čemu možete koristiti usluge svog provajdera za čuvanje osetljivih podataka

Vaša infrastruktura na javnom cloudu biće efikasna samo ukoliko se njom adekvatno upravlja. Saznajte više o ekspertskim public cloud uslugama >>

Evo ih i neke od mana:

  • vaši podaci su skladišteni na drugom mestu, često ne znate ni gde tačno
  • usluge cloud infrastrukture se razlikuju od provajdera do provajdera, stoga ste ‘’primorani’’ na korišćenje samo jednog

Hibridni cloud

Hibridni cloud predstavlja ‘’brak’’ između vaše privatne infrastrukture i javnog cloud-a koji koristite. Ovo je poželjan način za kompanije da prenesu jedan deo svojih usluga na javni cloud, zadržavajući privatnu infrastrukturu. Postoje rešenja koja lagodno i sigurno povezuju privatne i javne cloud-e.

Postoje dva glavna razloga za strategijom hibridnog cloud-a.

  • Prvo, Vi već imate privatnu cloud infrastrukturu koju želite da premestite na javni cloud, delom ili u celosti. Najbolji način da se postigne ova migracija, dok minimizirate downtime servisa, jeste povezivanje vaše privatne infrastrukture i postavke javnog cloud-a kako biste usluge premestili jednu po jednu. Mnogi provajderi nude usluge koje olakšavaju ovu migraciju i premeštanje usluga, kao i integraciju usluga koje ostaju na privatnom cloud-u sa onima na javnom.
  • Drugi razlog je potreba za skladištenjem najosetljivijih podataka isključivo unutar kompanije, dok se i dalje koriste prednosti koje provajder javnog cloud-a nudi. Na taj način, dobijate najbolje od oba pristupa.

Ne postoji jedno cloud rešenje koje odgovara svima. Mainstream Enterprise cloud kombinuje vrhunske karakteristike private i hybrid rešenja za potpuno prilagođavanje potrebama baš vašeg biznisa. Saznajte više >>

Najveći izazov hibridnog cloud-a jeste potreba za upravljanjem, nadgledanjem i konfiguracijom usluga koje integrišu privatni i javni cloud. Neki provajderi nude usluge upravljanja koje obuhvataju, kako vašu, tako i njihovu insfrastrukturu.

Multi-cloud

Multi-cloud strategija obuhvata korišćenje više od jednog cloud rešenja. Iako na prvi pogled ova definicija pokriva i strategiju hibridnog cloud-a, multi-cloud uglavnom podrazumeva korišćenje infrastruktura javnog cloud-a od više različitih provajdera, sa ili bez privatnog cloud-a. Naglasak je, naravno, na korišćenju različitih public cloud platformi.

Kada je multi-cloud dobra strategija?

Ukoliko su vaši resursi već na nekom od javnih cloud-a, ali neko drugi nudi servis koju vaš trenutni provajder ne omogućava, ili kvalitet usluge nije jednak kao kod drugog provajdera.

Takođe, odluka da ne držite sve resurse na jednom mestu može biti vrlo dobra praksa. Diverzifikacija ponude infrastrukture može biti efikasnija i efektivnija u pogledu troškova.

Koji su izazovi za sprovođenje multi-cloud strategije?

Česta prepreka jeste to što ste zarobljeni od strane trenutnog provajdera, zbog nekompatibilnosti njihovih servisa sa servisima drugih provajdera koje biste želelti da koristite. Takođe, potrebno je povezati različite virtuelne centre podataka, gde ima svoj sistem upravljanja, konfiguraciju i nadgledanje.

Uglavnom, ovo podrazumeva da će vam biti potrebne aplikacije koje će integrisati nadgledanje, konfiguraciju i upravljanje za različite provajdere javnog cloud-a u jedan, koji će održavati sistem.

Ne zaboravimo sigurnost: obezbediti usluge identifikacije i autentifikacije koje mogu obuhvatiti više oblaka, kako vaši korisnici ne bi morali da imaju različite podatke za pristup uslugama na različitim cloud platformama, nije nimalo lak posao.

Multi-cloud strategiju koriste uglavnom velike kompanije, ali čak i manja preduzeća mogu osetiti njene prednosti.

Prvi korak ka svakom cloudu je isti

Koje god da su vaše potrebe i motivi da deo ili kompletno poslovanje prebacite na neki cloud, prva stanica na tom putu je definisanje cloud strategije. Od pristupa digitalnoj transformaciji do akcionog plana, uz adekvatnu cloud strategiju bićete sigurni da je vaša infrastruktura efikasna, isplativa i optimalna za vaše potrebe.

Razmatrate neku od cloud opcija?

Popunite kontakt formu i naš stručnjak će vas kontaktirati za besplatne konsultacije.

Kontaktirajte nas

Autor
Mainstream
Mainstream

Podelite

Povezani članci

Kontaktirajte nas

Pošaljite nam svoje mišljenje

Popunite formu