Gigatron studija slučaja

Gigatron, kao napredni e-commerce, fokusiran je na kontinuirano pružanje vrhunskog servisa svojim korisnicima. Sve veći broj operacija i informacija, kao i povremeni “peak-ovi” u poseti i saobraćaju, samim tim i u potrebnim resursima, ukazivali su na potrebu za pronalaženjem rešenja koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje svih sistema i servisa.

Ciljevi

 • Povećanje stabilnosti, dostupnosti i sigurnosti IT sistema
 • Rešenje koje bi pravilno odgovorilo na izazove prilikom „peak“ perioda.
 • Unapređenje zaštite i sigurnosti podataka klijenata.
 • Alternativa ulaganjima u nefleksibilnu in house infrastrukturu.
 • Dobijanje lokalne ekspertize kao podrške.

Pristup

 • Analizirane su aktuelne i buduće potrebe da bi se kreirala topologija sistema koja bi zadovoljila trenutne potrebe i bila spemna za rast u budućnosti.
 • Isplanirano je prebacivanje postojećeg rešenja u privatni cloud u okviru Mainstream Managed Hosting-a.
 • Dogovoreno je preuzimanje odgovornosti za funkcionisanje i dostupnost samog servisa u okviru dogovorenog SLA.

Rezultati

 • Unapređena infrastruktura postavila je dobar osnov za stabilnost web servisa i sinhronizaciju sa ostatkom IT sistema.
 • Sve ključne informacije za poslovanje su sigurne u izolovanom cloud okruženju i osigurane od potencijalnih gubitaka.
 • Osigurano fuknkcionisanje IT infrastrukture kroz 24/7 nadzor, podršku i savetovanje.

Gigatron zahtevi i početak saradnje

Gigatron, kao napredni e-commerce, fokusiran je na kontinuirano pružanje vrhunskog servisa svojim korisnicima. Sve veći broj operacija i informacija, kao i povremeni “peak-ovi” u poseti i saobraćaju, samim tim i u potrebnim resursima, ukazivali su na potrebu za pronalaženjem rešenja koje će omogućiti nesmetano funkcionisanje svih sistema i servisa.

Gigatron je u tom trenutku prerastao svoju postojeću web IT infrastrukturu, dok je web servis prepoznat kao kritični resurs. Pouzdanost dotadašnje infrastrukture nije više bila na zadovoljavajućem nivou, pa čak ni “dedicated” resursi nisu bili dovoljni garant stabilnosti.

Kao kompanija kojoj je dostupnost IT resursa glavni oslonac za uspešno poslovanje, pronalazak pravog rešenja i kontinuirano pružanje kvalitetnog servisa predstavljalo je imperativ. Tada se pojavila potreba za komunikacijom sa partnerom, Mainstream-om.

IT resursi su postali glavna podrška sigurnog rasta

Gigatron je kompanija koja je pre 15 godina počela sa radom kao „brick&mortar retailer“ sa dva zaposlena, da bi se praćenjem trendova i pravovremenom transformacijom u e-commerce servis pozicionirala kao prvi odabir potrošača u Srbiji kada je elektronika široke potrošnje u pitanju. Kad su počeli pregovori, Gigatron se i dalje oslanjao na ograničenu infrastrukturu, opterećenu povećanim brojem korisnika.

Kao jedan od ciljeva tokom pregovora prepoznata je i potreba za boljim povezivanjem backend i frontend sistema koje bi obezbedilo praćenje lagera u realnom vremenu. Ovo bi olakšalo svakodnevni rad za više od 400 zaposlenih, a kupcima pružilo bolji servis kroz e-commerce platformu.

Rešenje

Profesionalna, redundantna infrastruktura i ekspertiza

Zajedno s Gigatron timom, a na osnovu bogatog iskustva i ekspertize na polju IT infrastukture, analizirali smo potrebe i dali predlog adekvatnog rešenja. Sagledali smo prethodne izazove, kao i buduće planove kako bismo došli do rešenja koje objedinjuje beskompromisnu stabilnost i inovativnost. Krajnje rešenje je skrojeno prema specifičnim potrebama Gigatrona.

 

Managed hosting kao odgovor na porbleme

Prelazak na Mainstream Managed hosting u okviru cloud tehnologije pokazao se kao pravo rešenje za Gigatron. Obezbeđeni redundantni resursi u okviru Managed hosting private cloud rešenja rešenja omogućili su traženu pouzdanost i stabilnost, doneli inovacije, ali i fleksibilnost. Novo rešenje imalo je svoj prvi test tokom akcije „Black Friday“. Tog dana, značajan „peak“ u saobraćaju bio prvi veći izazov za novopostavljenu infrastrukturu. Početak saradnje tako je obeležen odličnim rezultatima.

Svi podaci bezbedni, zauvek

Implementirano rešenje omogućava da podaci, kao ključni resurs, budu brzo i lako dostupni čak i u slučaju brojnih nepovoljnih situacija. Pažljivim planiranjem i raspoređivanjem resursa, izbegnuta je mogućnost da neka komponenta sistema bude „Single Point of Failure“, odnosno izbegnuta je mogućnost da neka tačka u sistemu dovede do otkaza čitavog servisa.

Potpuna podrška

Kroz saradnju koja je započela analizom i predlozima rešenja, preko uspešne migracije na Managed hosting platformu i  integracije backend i frontend sistema, saradnja s Gigatronom već se u prvoj godini pokazala uspešnom. Gigatron tim fokusiran je na strateške projekte koji  unapređuju poslovanje, dok Mainstream brine da infrastruktura podržava strateške ciljeve i bude stalno dostupna. Naša želja je da budemo dugoročni partneri  klijentima na putu uspešnog integrisanja novih tehnologija za unapređenje poslovanja na način koji je optimalan za njihovo poslovanje.


Podelite

Pogledajte i druge primere

AIK Banka studija slučaja

AIK Banka je modernizovala IT infrastrukturu i uspostavila pouzdano i performantno Disaster Recovery rešenje na Mainstream Enterprise cloudu.

Pogledajte studiju slučaja

Gomex studija slučaja

Kompanija Gomex-a prebacila je ključne biznis aplikacije na našu enterprise cloud platformu i time rešila problem rastućih IT zahteva, optimizacije infrastrukture i dostupnosti.

Pogledajte studiju slučaja

Ringier Axel Springer studija slučaja

Unapređena infrastruktura postavila je osnov za digitalnu transformaciju, omogućila brzinu i visoke performanse sistema i efikasnije korišćenje IT resursa.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pročitajte više

Za Ringier Axel Springer, digitalna transformacija otvorila je pregršt mogućnosti, pre svega u pogledu novih načina monetizacije sadržaja koji omogućavaju kvalitetno i kredibilno novinarstvo, kao i usavršavanja samih sistema informisanja i distribucije na više različitih platformi. Saradnju smo otpočeli 2010. godine, kada nam je Ringier Axel Springer ukazao poverenje odabravši naše Fully Managed Hosting usluge.

Pročitajte više

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha