Mainstream Power BI

Power BI usluge u Cloud-u omogućavaju Vam da lako pristupite podacima o prodaji, uslugama ili marketingu, kako bi njihovom analizom omogućili brže donošenje poslovnih odluka. U današnjem poslovanju brzina donošenja odluka na osnovu pravih informacija je ključ uspeha. Snimanje i struktuiranje podataka je veoma bitno, ali krajnji cilj je biti u stanju analizirati i izveštavati o tome.

Bezbednost, jednostavnost i brzina su tri glavne prednosti Power BI rešenja i tri ključne mere uspeha u poslovanju kompanija.

 • Power BI
 • Prednosti
 • Predefinisani izveštaji
 • Pristupačnost PowerBI alata

Šta je Power BI

Ako ste ikada proveli sate prelazeći tabelu pokušavajući da dešifrujete ono što govore podaci, niste sami. Pomoću alata za vizualizaciju podataka – Power BI, kritički uvidi se prikazuju u bogatim grafičkim prikazima koje će ljudski mozak lakše interpretirati i iz kojih će brže i adekvatnije doneti poslovnu odluku.

Power BI logo

Prema studiji Aberdeen grupe, organizacije koje koriste alate za vizualizaciju podataka, imaju 28% veću verovatnoću da pronađu pravovremene informacije od onih koji se oslanjaju isključivo na upravljano izveštavanje. Istom studijom je takođe utvrdjeno da 48% korisnika vizuelnim otkrivanjem podataka može da pronađe informacije koje su im potrebne bez pomoći IT osoblja.

Prednosti

Integracija sa postojećim sistemima

Analiza podataka se vrši na osnovu Vašeg postojećeg sistema i podataka koji taj sistem filtrira. U skladu sa potrebom korišćenja izveštaja, PowerBI je alat koji se može koristiti za praćenje i analizu krajnjih klijenata, vođenje prodaje, podignutih ticket-a, marketinških kampanja i celokupnog poslovnog uspeha.

Integracija sa – Microsoft Dynamics CRM, Microsoft Dynamics NAV, Pantheon, OTRS itd.

Personalizovana kontrolna tabla

Uz pomoć PowerBI alata možete napraviti kontrolne table koje su uvezane sa podacima kojima raspolažete na dnevnom nivou. Automatizacija izveštaja koja je u skladu sa adekvatnim inputima, može znatno uštedeti vreme koje trošite na nedeljne ili čak mesečne izveštaje.

Mogućnost deljenja izveštaja

Kao neizbežan aspekat poslovanja je kolaboracija između zaposlenih i deljenje informacija preko adekvatnih izveštaja. Različiti sektori unutar iste kompanije izvlače različite izveštaje raspolažući istom bazom podataka, stoga je bitna mogućnost deljenja istog. Podeljenim izveštajima se može pristupiti putem računara, mobilnog telefona ili tableta sa korisničkim nalogom i jedinstvenim kredencijalima.

Mogućnost upotrebe bez tehničkog predznanja

Nakon adekvatne instalacije rešenja, uvezivanja podataka i kreiranje inicijalnih kontrolnih tabela nije potrebno tehničko znanje da bi se PowerBI alat koristio. Poželećete sami da se oprobate u takozvanima “Pie Charts/ Dashboards” kao I sa uvezvanjem sa podacima koji su od presudnog zančaja za Vaše poslovanje.

Predefinisani izveštaji

Kreiramo izveštaje prema Vašim zahtevima koje ćete prema potrebama poslovanja modifikovati, ali pored toga nudimo i predefinisane izveštaje na osnovu iskustva sa tržišta.

Sledi spisak mogućih integracija sa postojećim sistemima i izveštaji prema podacima koji su dostupni:Power BI EBITDA grafikoni

 • Pantheon – stanje dugovanja/potraživanja
 • Pantheon – pregled kupaca, prihoda, troškova
 • Pantheon – forecasting za prihode, količine
 • Pantheon – finansijske analize po KPI (EBITDA/EBIT/Net profit)
 • Microsoft Dynamics Navision – finansijske analize
 • Microsoft Dynamics CRM – pregled leadova/opportunity-ja
 • Microsoft Dynamics CRM – pregled po sales representative-ima
 • OTRS – pregled ticket-a, klijenata, vreme odgovara na tickete
 • OTRS – pregled ticket-a – ukupno, po klijentu, po agentu
 • VMware vCentar – pregled resursa po klijentima/VM/data store, DC…
 • VMware VCP – pregled troška za licence po korisniku/vm
 • XenServer – pregled resursa po klijentu, VM, data store, DC
 • HostBill – pregled prihoda po klijentima/servisu/periodu/forecasting

Pristupačnost PowerBI alata

PowerBI je dostupan kao Microsoft Cloud servis (PowerBI.com), kao lokalna aplikacija za razvoj izveštaja koji se kasnije mogu objaviti putem Cloud servisa (PowerBI Desktop) i kao mobilna aplikacija (PowerBI mobile).

Power BI Desktop, Power BI service i Power BI Mobile šema

PowerBI je alat koji se razvija neverovatnom brzinom, čije se funkcionalnosti unapređuju i usklađuju sa potrebama klijenata bilo da se radi o malim, srednjim ili velikim organizacijama. PowerBi poseduje besplatnu i plaćenu verziju – PowerBI Pro. Glavna razlika je u dostupnom prostoru za smeštanje izveštaja (1GB vs 10GB). Mogućnost administracije se takođe razlikuje i kod paketa PowerBI Premium koji je namenjen većim organizacijama.

Premium dokument

Ukoliko želite da saznate prednosti primene Power BI-j a unutar Vašeg poslovnog okruženja – preuzmite dokument.

Preuzmite

Studije slučaja

Primeri i iskustva klijenata kojima smo pomogli da poboljšaju svoj IT sistem i tako unaprede svoje poslovanje.

Publicis Groupe SEE studija slučaja

Uz Mainstream Power BI uslugu, klijent Publicis Groupe je poboljšao efikasnost poslovanja uz veliku uštedu vremena kroz jasno predstavljanje poslovnih informacija (na razumljiv i prijemčiv način) bitnih za donošenje odluka.

Pogledajte studiju slučaja

Ringier Axel Springer studija slučaja

Za Ringier Axel Springer, digitalna transformacija otvorila je pregršt mogućnosti, pre svega u pogledu novih načina monetizacije sadržaja koji omogućavaju kvalitetno i kredibilno novinarstvo, kao i usavršavanja samih sistema informisanja i distribucije na više različitih platformi. Saradnju smo otpočeli 2010. godine, kada nam je Ringier Axel Springer ukazao poverenje odabravši naše Fully Managed Hosting usluge.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka studija slučaja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pogledajte studiju slučaja

MK Group studija slučaja

MK Grupa je tokom svog poslovanja značajan deo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatan faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije.

Pogledajte studiju slučaja

Uz Mainstream Power BI uslugu, klijent Publicis Groupe je poboljšao efikasnost poslovanja uz veliku uštedu vremena kroz jasno predstavljanje poslovnih informacija (na razumljiv i prijemčiv način) bitnih za donošenje odluka.

Pročitajte više

Za Ringier Axel Springer, digitalna transformacija otvorila je pregršt mogućnosti, pre svega u pogledu novih načina monetizacije sadržaja koji omogućavaju kvalitetno i kredibilno novinarstvo, kao i usavršavanja samih sistema informisanja i distribucije na više različitih platformi. Saradnju smo otpočeli 2010. godine, kada nam je Ringier Axel Springer ukazao poverenje odabravši naše Fully Managed Hosting usluge.

Pročitajte više

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

MK Grupa je tokom svog poslovanja značajan deo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatan faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije.

Pročitajte više

Konsultujte se sa našim stručnjakom

Aleksandar Nedeljković

Chief Business Officer

 

Kao CBO u Mainstreamu odgovoran je za finansijsku strategiju, osiguranje dugoročnog rasta kompanije i razvoj konsultantskih usluga. Iskustva je sticao kao menadžer u sektoru za poslovno savetovanje u Deloitte-u i kao savetnik za strana ulaganja u SIEPA-i. Specijalista za digitalnu transformaciju, dizajn operativnih modela, izradu TCO analiza i business case-ova za smanjenje troškova i ostvarivanje sinergija u procesu konsolidacija sa fokusom na korićenje novih tehnologija.

Zašto Mainstream?

Tehnička izvrsnost i sigurnost

Ulažemo u najkvalitetniju opremu koja zadovoljava enterprise standarde, kao i u konstantno unapređenje sistema i naših servisa. Mainstream tim čine najbolji stručnjaci koji aktivno prate promene i inovacije u tehnologiji i pomažu klijentima da budu u toku sa novim i boljim rešenjima. Naša enterprise cloud platforma garantuje sigurnost vaših podataka, procesa i aplikacija.

 

 • Enterprise nivo tehnologija i 24/7 ekspertska podrška i savet
 • Osiguranje od poslovne odogovornosti

Iskustvo i ekspertiza

Respektabilni klijenti sa kompleksnim potrebama koriste naše usluge više od 10 godina. Za najrazličitije poslove – od rešenja za klijente koji uveliko rade na procesu digitalizacije poslovanja, preko klijenata koji žele da modernizuju svoju infrastrukturu, pa sve do onih koji žele najoptimalnije da iskorististe svoj IT sistem, mi garantujemo svojim desetogodišnjim iskustvom i timom odabranih eksperata.

 • Preko 10 godina iskustva i 200+ klijenata iz različitih industrija
 • Poseban fokus i posedovanje ekspertskih znanja u oblasti IT infrastrukture

Rešenje prilagođeno klijentu

Naš pristup je zasnovan na razumevanju specifičnosti, poslovnih ciljeva i potreba svakog klijenta kako bismo uvek najboljim rešenjem podržali njihovo poslovanje . Cilj nam je da savremenim servisima i efikasnom podrškom kroz dugoročnu saradnju podržimo rast i napredak naših klijenata.

 • Individualni pristup svakom klijentu
 • Posvećenost razumevanju poslovnih i IT ciljeva poslovanja

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

  Popunite formu

  captcha