Optimizacija IT infrastrukture

IT i poslovni ambijent se ubrzano menja. Sa pritiskom digitalizacije, potrebom za stalnim inovacijama, korišćenjem mobilnih uređaja, kao i mogućnostima koje pružaju nove tehnologije, IT lideri se nalaze pred bujicom kompleksnih odluka. IT infrastruktura kao neophodna osnova IT-ja predstavlja važnu komponentu u realizaciji efikasnosti, optimizaciji i modernizaciji poslovanja.

POČNI VEĆ DANAS

Prednosti

Kompleksnost IT uloge

Povećanje efikasnosti, očuvanje sigurnosti i optimalno korišćenje resursa, uz sve češće preuzimanje aktivne uloge u strategiji kompanije, podrazumeva kontinuiranu evaluaciju i implementaciju novih IT rešenja. Od IT lidera danas se očekuje da rade brže, realizuju više sa manje resursa, upravljaju sve kompleksnijim sistemima, sprovedu inovaciju i garantuju efikasnost, a sve to uporedo s smanjenjem TCO.

Premium dokument

Ukoliko želite da saznate koji su benefiti prilikom optimizacije IT infrastrukture, ali i  najčešće greške – preuzmite dokument.

Preuzmite

Studije slučaja

MK Group studija slučaja

MK Grupa je tokom svog poslovanja značajan deo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatan faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije.

Pogledajte studiju slučaja

AIK Banka studija slučaja

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pogledajte studiju slučaja

MK Grupa je tokom svog poslovanja značajan deo rasta svojih operacija realizovala kroz akvizicije. Vremenom, kako se više kompanija pridruživalo, IT sistem se razgranao na desetine drugih sistema i procesa. Kao posledica ovakvog okruženja, operacije su se realizovale uz visoke troškove, a saradnja i unapređenja na polju IT-a su bili izazovni. Dodatan faktor je želja MK Grupe da se pripremi za svoj put digitalizacije.

Pročitajte više

AIK Banka, kao jedna od vodećih banaka u Srbiji, fokusirana je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Svaki minut nedostupnosti sistema predstavlja rizik za realizaciju prihoda, produktivnost i reputaciju među klijentima. Menadžment AIK banke prepoznao je neophodnost unapređenja i optimizacije postojećeg disaster recovery rešenja.

Pročitajte više

Prednosti optimizovane infrastrukture

Detaljnim uvidom u postojeću infrastrukturu, trenutne izazove i buduće planove može se napraviti niz predloga unapređenja IT infrastrukture koji značajno mogu rešiti izazove produktivnosti, inovacija, sigurnosti i kvaliteta poslovanja. Na sve to treba dodati finansijsku dimenziju kroz preciznu evaluaciju postojećih troškova (Total cost of ownership) i potrebnih ulaganja kako bi se izabrale najbolje alternative za unapređenje.

Rešenja za vašu infrastrukturu

Disaster recovery

Osigurajte dostupnost kritičnih podataka i servisa uz prilagođeno Disaster Recovery rešenje. Smanjite potrebu za fizičkom infrastrukturom, optimizujete troškove i nastavite svoj digitalni razvoj na pouzdanim temeljima.

Pročitajte više
Mainstream Enterprise Cloud

Naša Enterprise Cloud platforma je efikasno rešenje za premeštanje IT infrastrukture u cloud koje unapređuje sigurnost i pouzdanost sistema, a korisnicima pruža fleksibilnost u skaliranju IT resursa.

Pročitajte više
Optimizacija infrastrukture

Poznati IT trendovi se kreću bržim tempom i većim opsegom, a da li je Vaša IT infrastuktura dovoljno efikasna i finansijski isplativa da bi to ispratila? Poseban izazov je uspostaviti IT infrastrukturu koja odgovara na oba zahteva. Zahvaljujući našem dosadašnjem iskustvu na preko 50 projekata možemo vam pomoći u izradi optimalne IT infrastruture na talasu ostvarivanja kompanijskih ciljeva.

Pročitajte više

Zakažite besplatnu konsultaciju

Besplatnom konsultacijom dobićete preliminarni uvid na koji način možete da unapredite i optimizujete vašu infrastrukturu.

Zakažite sastanak

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

    Popunite formu

    captcha