Cloud implementacija

Razmatrate prebacivanje celokupnog poslovanja ili njegovog dela na cloud? Bez obzira o kojoj opciji razmišljate, izbor odgovarajuće cloud platforme praćen je mnogim nepoznanicama i dilemama. Uz podršku stručnjaka, ovaj poduhvat je znatno lakši.

POČNI VEĆ DANAS

Kako započeti Cloud implementaciju?

Pre nego što odlučite da prebacite svoje aplikacije i podatke na cloud, neophodno je dobro analizirati i razumeti trenutno stanje, mogućnosti vaše postojeće infrastrukture, znanja i sposobnosti vašeg IT-a, kao i buduće poslovne izazove i potrebe. Ovakav pristup omogućava da se postavi osnova za dobru arhitekturu, sigurnost sistema, kao i isplativost i usklađenost sa ciljevima poslovanja. Nezavisno od cloud plaltforme za koju se odlučite naši sertifikovani cloud stručnjaci daće vam podršku za uspešnu implementaciju.

Studije slučaja

Gomex studija slučaja

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pogledajte studiju slučaja

Gomex, kao jedan od vodećih maloprodajnih lanaca u Srbiji, fokusiran je na izgradnju dugoročnih odnosa baziranih na sigurnosti i poverenju. Veliki broj transakcija na dnevnom nivou, uz obiman program lojalnosti potrošača čine Gomex-ov poslovni i IT sistem veoma dinamičnim. Kao deo procesa digitalizacije, menadžment Gomex-a prepoznao je cloud kao optimalan pristup za rešavanje rastućih IT zahteva usled konstantnog širenja poslovanja.

Pročitajte više

Izazovi prilikom cloud implementacije

Iako deluje kao IT projekat, cloud implementacija je zapravo projekat strateški bitan za celu kompaniju i njen način poslovanja. Kompanije koje odluče da razmotre implementaciju cloud-a u svoj postojeći sistem, nailaze na brojne izazove. Pitanja koja se za njih otvaraju su sledeća:

  • kako doći do doći do optimalnog rešenja za potrebe kompanije,
  • kako finansijski uporediti različite opcije,
  • kako dobiti podršku za projekat,
  • koje kriterijume primeniti prilikom izbora platforme i partnera itd.

Kako pristupiti implementaciji clouda?

Pristup koji mi savetujemo kompanijama pre svega podrazumeva analizu postojeće infrastrukture i poslovnih potreba. Potom se analiziraju i procenjuju aplikacije i podaci koji mogu biti izmešteni u cloud, izbor cloud modela i kreiranje cloud arhitekture, plan migracije, back up podataka i tek onda sama migracija. Tokom čitavog procesa, akcenat je na očuvanju sigurnosti celokupnog sistema i osiguranju kontinuiteta poslovanja.

Rešenja za vašu cloud implementaciju

Cloud strategija

Uz dokazane benefite primene cloud tehnologije, sve je veći broj kompanija i u Srbiji koje žele da iskoriste njihove prednosti. Izazovi koji se javljaju prilikom realizacije potiču ne samo od tehnoloških zahteva, već i od poslovnih procesa, procedura i pravilnog planiranja i realizacije migracije. Naš tim je spreman da Vas podrži svojim iskustvom i vodi kroz sve korake prelaza na cloud.

Pročitajte više
Mainstream Enterprise Cloud

Naša Enterprise Cloud platforma je efikasno rešenje za premeštanje IT infrastrukture u cloud koje unapređuje sigurnost i pouzdanost sistema, a korisnicima pruža fleksibilnost u skaliranju IT resursa.

Pročitajte više
Public cloud

Iskoristite prednosti public cloud platformi Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud za svoje poslovanje. Naši AWS, Azure i Google Cloud stručnjaci specijalizovani su za cloud management i DevOps servise u skladu sa vašim poslovnim potrebama.

Pročitajte više

Zakažite besplatnu konsultaciju

Ovom konsultacijom dobićete preliminarni uvid u potencijalne benefite prelaska na cloud, kao i savet o opcijama koje najviše odgovaraju vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Povezani članci

Imate pitanja, ideju ili komentar?

Kontaktirajte nas.

    Popunite formu

    captcha